naar de job van je dromen

Nieuws

Vakantie – Vakantiegeld

We gaan allemaal graag op verlof! Hoe zit dat nu met vakantiegeld en verlof? Eerst en vooral zal je moeten weten of je als arbeider of bediende bent tewerkgesteld. Arbeider Als arbeider wordt het aantal vakantiedagen berekend in functie van de gepresteerde dagen en gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar. Dat is het jaar vóór het jaar waarin je recht hebt op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen dat je als arbeider effectief kan opnemen is afhankelijk van het arbeidsstelsel waarin je werkt. In de vakantiedagentabel op de site van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie kan je terugvinden hoeveel vakantiedagen je krijgt per gewerkte dag. Vakantiegeld? Je vakantiegeld wordt uit betaald door de Rijksdienst Jaarlijkse vakantie Om je vakantiegeld te ontvangen moet je het nummer van jouw zichtrekening waar jij rekeninghouder of mederekeninghouder van bent meedelen aan de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie. https://www.rjv.fgov.be/nl Bediende Als bediende worden je vakantiedagen berekend in functie van het aantal gewerkte maanden in het vakantiedienstjaar. Je hebt als bediende recht op twee volle vakantiedagen per gewerkte maand (zes dagen week) in het vorige jaar. Vakantiegeld? Het vakantiegeld wordt wekelijks meebetaald bij het loon. Dit heet 'vertrekvakantiegeld'. Je zet dit bedrag dus best aan de kant bij elke wekelijkse uitbetaling. Het vakantiegeld bedraagt +/- 15% van het jaarlijks brutoloon.